Sesije

  • Proces usvajanja nacionalnih strateških planova
  • Generacijska obnova
  • Lokalna zajednica i ruralni razvoj
  • Istraživanja u poljoprivredi, sigurnost i kvaliteta hrane