Kontakt

Tajništvo konferencije
telefon: +385 (0) 1 6303 550
e-mail: cro-cap@sabor.hr

Hrvatski sabor
Odbor za poljoprivredu
Trg. Sv. Marka 6, Zagreb