Tomislav Panenić, predsjednik Odbora za poljoprivredu

Poštovane gospođe i gospodo,

članovi parlamentarnih radnih tijela nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj,

predstavnici institucija i udruženja,

Prijedlog novog zakonskog okvira Zajedničke poljoprivredne politike za naredno programsko razdoblje kojim Europska komisija predvodi prijelaz na održiviju poljoprivredu za jednu od najstarijih politika Unije – poljoprivrednu politiku usmjeren je prema jačanju otpornosti poljoprivrednog sektora, potpori dohotku i održivosti poljoprivrednika, ispunjavanju uloge poljoprivrede u pogledu okolišnih i klimatskih izazova, smanjenju administrativnog opterećenja, generacijskoj obnovi i snažnijem korištenjuinovacija u poljoprivredi, kao i osiguranju vitalnosti ruralnih područja i razvoju ruralnih područja i zajednica.

Što nam donosi veća fleksibilnost u odabiru mjera za ispunjavanje ciljeva poljoprivredne politike? Kako strateškim planovima učinkovito upravljati poljoprivredom u državama članicama? Kako jačati otpornosti poljoprivrednog proizvođača i poljoprivrednog sektora? Koja je povezanost prijedloga zakonskog okvira za sigurnošću i kvalitetom hrane? Kako će prijedlog utjecati na osiguranje vitalnosti ruralnih područja i zajednica? Kako su dizajnirane mjere za zaustavljanje depopulacije ruralnih područja? Pitanja su koje je, kao i ostale teme vezane uz prijedlog novog zakonskog okvira potrebno raspraviti.

S tom namjerom su Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora i Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske pristupili organizaciji Konferencije na kojoj će se razmijeniti mišljenja i gledišta između predstavnika nadležnih radnih tijela nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta, Europske komisije, Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i nadležnih sektorskih udruženja i pružiti dodatni doprinos raspravi i izradi okvira Zajedničke poljoprivredne politike Unije za naredno programsko razdoblje.

Dodana vrijednost Konferencije usmjerena je prema intenziviranju međuparlamentarne suradnje država članica Europske unije i poticanju rasprava i razmjene mišljenja kako između matičnih radnih tijela nacionalnih parlamenata, tako i sa zakonodavcima i strukovnim udruženjima.

Iskreno se veselim vašem dolasku u Zagreb i sudjelovanju na Konferenciji i vjerujem kako će rasprava između predstavnika zakonodavne, izvršne vlasti i predstavnika strukovnih udruženja pružiti doprinos procesu usvajanja zakonodavnog okvira Zajedničke poljoprivredne politike za naredno programsko razdoblje.

S poštovanjem,

Tomislav Panenić
predsjednik Odbora za poljoprivredu
Hrvatski sabor

Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede

Dragi sudionici,

sa zadovoljstvom Vas pozdravljam uoči našeg zagrebačkog susreta i veselim se izazovu koji je pred nama.  Zajednička poljoprivredna politika, kao najstarija politika Europske unije, mijenjala se s vremenom kako bi se prilagodila novim okolnostima. Tako i prijedlog Europske komisije koji je objavljen početkom lipnja, nudi instrumente i rješenja za izazove koje očekujemo u poljoprivredi u razdoblju nakon 2020. godine.

Na međuparlamentarnoj konferenciji posebno ćemo se osvrnuti na četiri aktualne teme za koje vjerujemo da su od interesa za sve sudionike, neovisno o tome koju državu predstavljaju. Prva od njih bit će posvećena nacionalnim strateškim planovima, koji čine okosnicu predložene reforme i značajan odmak od još uvijek važećeg koncepta zajedničke poljoprivredne politike sastavljene od dva odvojena skupa mjera dohodovne i tržišne potpore s jedne strane, te strukturnih mjera s druge strane.

Zatim ćemo raspraviti pitanje generacijske obnove, odnosno kako osigurati budućnost poljoprivredne proizvodnje. Nadalje ćemo razmotriti ulogu politike ruralnog razvoja u lokalnim zajednicama, od stvaranja novih radnih mjesta do unaprjeđenja životnih uvjeta u tim prostorima ulaganjem u potrebnu infrastrukturu, te načine kako lokalna uprava može bolje iskoristiti mogućnosti financiranja u okviru programa ruralnog razvoja.

Na kraju ćemo razmijeniti ideje o tome kako se može podići vrijednost proizvoda poljoprivrede korištenjem novih znanja i inovacija radi povećanja njihove sigurnosti i kvalitete, a samim time i konkurentnost i prihodi  u sektoru poljoprivrede.

Vaš dolazak u Zagreb i sudjelovanje u razmjeni mišljenja o ovim, za budućnost europske poljoprivrede ključnim temama, od iznimne nam je važnosti jer je jedna od temeljnih ljepota Unije upravo učenje temeljeno na različitosti. Vjerujem da će zaključci našeg susreta dati dobar okvir za nastavak razgovora u procesu usvajanja zakonodavnog okvira Zajedničke poljoprivredne politike.

Želim Vam ugodan put do Zagreba i još ugodniji boravak u Hrvatskoj.

Do skorog viđenja, srdačno Vas pozdravljam,

 

Tomislav Tolušić

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede